Tạo tài khoản facebook mà không cần email và điện thoại


Bước 1 : Bạn tải tiện ích Fake ip Tunnello TUNNELLO VPN
Bước 2 : Tìm số điện thoại giả
Bước 3 : Xem video :v


BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN