Tạo tài khoản facebook mà không cần email và điện thoại - Star Nhân Blog - Blog Chia Sẻ Thủ Thuật

Bước 1 : Bạn tải tiện ích Fake ip Tunnello TUNNELLO VPN
Bước 2 : Tìm số điện thoại giả
Bước 3 : Xem video :v