Làm thế nào để thêm một nhận xét riêng tư trên facebook


Làm thế nào để thêm một nhận xét riêng tư trên facebook


Đầu tiên hãy tìm một india vpn
Thứ hai, tính năng sẽ xuất hiện trên bài đăng bạn bè của bạn và nhấp vào nút khóa và nhận xét về bài đăng của bạn.
BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN