Javascript hiển thị Popup khi nhấn chuột phải, ẩn context menu cho Blogpspot

- Xin chào các bạn, để bảo vệ bản quyền tránh RIP thì mình đã mò một đoạn Javascript và thấy nó rất hiệu quả, đoạn js này mô tả ngắn gọn như một tấm khiên bảo vệ cho Template và code của bạn, js này sẽ ẩn context menu và hiển thị một popup cảnh báo khi người dùng nhấn chuột phải.

Cách làm

- Bạn tìm thẻ:
</head>
- Thêm đoạn js sau lên trước thẻ này :
<script language='JavaScript'>
var msg=&quot;Một số tính năng bị cấm trên chuột phải. Vui lòng sử dụng Ctrl + C nếu copy.&quot;;function disableIE(){if(document.all){alert(msg);return false}}function disableNS(e){if(document.layers||(document.getElementById&amp;&amp;!document.all)){if(e.which==2||e.which==2){alert(msg);return false}}}if(document.layers){document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=disableNS}else{document.onmouseup=disableNS;document.oncontextmenu=disableIE}document.oncontextmenu=new Function(&quot;alert(msg);return false&quot;)
</script> 
- Lưu lại và tận hưởng thành quả !
BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN