Tạo form contact chuyên nghiệp giống Google cho Blogspot

Mở đầu

- Xin chào các bạn, hôm nay khi Nhân RIPPER "khai thác" một vài loại code trên Google thì tình cờ phát hiện được có một bài hướng dẫn rất hay được viết trên ID Blanter cũng khá lâu mà không có ai nhặt về nên mình sẽ "lụm" về cho các bạn.

Cách làm

- Tạo một trang mới và chuyển qua chế độ soạn thảo HTML sau đó thêm tất cả code này vào và lưu lại :

<style scoped="scoped">
.blanterinput{float:none;position:relative;margin-bottom:45px;margin-right:10px}.blanterinput input,.blanterinput textarea{font-size:15px;padding:15px 0;display:block;width:100%;border:none;border-bottom:1px solid #ddd}.blanterinput input:focus,.blanterinput textarea:focus{outline:none}.blanterinput label{color:#999;font-size:15px;font-weight:400;position:absolute;pointer-events:none;left:0;top:10px;transition:.2s ease all}.blanterinput input:focus ~ label,.blanterinput input:valid ~ label,.blanterinput textarea:focus ~ label,.blanterinput textarea:valid ~ label{top:-20px;font-size:14px;color:#07ACEC}.bar{position:relative;display:block;width:100%}.bar:before,.bar:after{content:'';height:2px;width:0;bottom:1px;position:absolute;background:#07ACEC;transition:.2s ease all}.bar:before{left:50%}.bar:after{right:50%}.blanterinput input:focus ~ .bar:before,.blanterinput input:focus ~ .bar:after,.blanterinput textarea:focus ~ .bar:before,.blanterinput textarea:focus ~ .bar:after{width:50%}.highlight{position:absolute;height:50%;width:100px;top:25%;left:0;pointer-events:none;opacity:.5}.blanterinput input:focus ~ .highlight,.blanterinput textarea:focus ~ .highlight{animation:inputHighlighter .3s ease}.blanterinput input:focus ~ label,.blanterinput input:valid ~ label,.blanterinput textarea:focus ~ label,.blanterinput textarea:valid ~ label{top:-20px;font-size:13px;color:#07ACEC}
input#ContactForm1_contact-form-email-message{height:150px}
input#ContactForm1_contact-form-submit{color:#fff!important;background:#07ACEC;padding:15px 25px;border-radius:4px;border:none;outline:none;box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);cursor:pointer;transition:all .4s ease-in-out;text-transform:uppercase;float:left;margin-top:15px}
input#ContactForm1_contact-form-submit:hover{box-shadow:0 8px 17px 0 rgba(0,0,0,0.2),0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,0.19)}
#ContactForm1_contact-form-error-message{float:right;background:#D32F2F;color:#fff;font-size:13px;font-weight:700;border-radius:3px}#ContactForm1_contact-form-success-message{float:right;background:#4CAF50;color:#fff;font-size:13px;font-weight:700;border-radius:3px}
</style>
<form name="contact-form">
<div class="blanterinput">
<input class="validate" id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" required="" type="text" value="" />
<span class="highlight"></span>
<span class="bar"></span>
<label>Name</label>
</div>
<div class="blanterinput">
<input class="validate" id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" required="" type="email" value="" />
<span class="highlight"></span>
<span class="bar"></span>
<label>Email</label>
</div>
<div class="blanterinput">
<textarea class="validate" cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" required="" rows="5"></textarea>
<span class="highlight"></span>
<span class="bar"></span>
<label>Message</label>
</div>
<input id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="Send" />
<div id="ContactForm1_contact-form-error-message">
</div>
<div id="ContactForm1_contact-form-success-message">
</div>
</form>
<script src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/2271878333-widgets.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != 'undefined' && BLOG_attachCsiOnload != null) { window['blogger_templates_experiment_id'] = "templatesV1";window['blogger_blog_id'] = '6027446491783453719';BLOG_attachCsiOnload(''); }_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d6027446491783453719','//starnhanblog.xyz/','6027446491783453719');
_WidgetManager._RegisterWidget('_ContactFormView', new _WidgetInfo('ContactForm1', 'footer1', null, document.getElementById('ContactForm1'), {'contactFormMessageSendingMsg': '<span style="padding:5px 10px">Sending...</span>', 'contactFormMessageSentMsg': '<span style="padding:5px 10px">Your message has been sent.</span>', 'contactFormMessageNotSentMsg': '<span style="padding:5px 10px">Message could not be sent. Please try again later.</span>', 'contactFormInvalidEmailMsg': '<span style="padding:5px 10px">A valid email address is required.</span>', 'contactFormEmptyMessageMsg': '<span style="padding:5px 10px">Message field cannot be empty.</span>', 'title': 'Contact Form', 'blogId': '6027446491783453719', 'contactFormNameMsg': 'Name', 'contactFormEmailMsg': 'Email', 'contactFormMessageMsg': 'Message', 'contactFormSendMsg': 'Send', 'submitUrl': 'https://www.blogger.com/contact-form.do'}, 'displayModeFull'));
//]]>
</script>
- Sửa lại tùy ý thích của bạn.

Lưu Ý

- Thay 6027446491783453719 thành id blog của bạn.
- Thay starnhanblog.xyz thành domain của bạn.
- #07ACEC là mã màu, bạn muốn thay không thì tùy.

Xem Demo

Tổng kết

- Code này được viết và chia sẻ miễn phí bởi ID Blanter, bạn có thể tham khảo bài viết gốc tại : 
BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN