Tạo hiệu ứng chữ đánh máy liên tục khi click button

Xin chào các bạn. Vào một buổi chiều đẹp trời mình đi dạo khắp các blog và thấy có widget này rất đẹp nên đã rip - share cho các bạn.Demo ở bên trái nhé !

Cách tạo

Bạn tạo 1 widget html mới và cho toàn bộ code sau vào :
<div id="snackbar">
<p id="demo"></p>
<button onclick="typeWriter()">Click me</button>
</div>
<script>
var i = 0;
var txt = 'Hiện tại Theme Blog vẫn chưa hoàn thiện xong , mong các bạn ủng hộ Blog để chúng tôi có động lực hoàn thiện Blog một cách tuyệt vời hơn. Hãy share bài viết đến nhiều nơi ví dụ, Twitter, Google+, Email, Gmail để mọi người cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm';
var speed = 50;
function typeWriter() {
  if (i < txt.length) {
    document.getElementById("demo").innerHTML += txt.charAt(i);
    i++;
    setTimeout(typeWriter, speed);
  }
}
</script>
<script>
function myFunction() {
    var x = document.getElementById("snackbar")
    x.className = "show";
    setTimeout(function(){ x.className = x.className.replace("show", ""); }, 16000);
}
</script>
Vậy là xong chúc các bạn thành công ! 
BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN