Nơi Tôi Thuộc Về - PSD


Bao năm qua dẫu lắm bộn bề 
Nhưng đam mê trong tôi vẫn thế 
Lúc bé thơ tôi luôn mơ như bây giờ 
Được sống với những yêu thương 


Tải PSD
BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN