Code Xác Nhận Tất Cả Lời Mời Kết Bạn Trên Facebook

Một mẹo hữu ích dành cho những ai muốn xác nhận lời mời kết bạn một cách tự động trên Facebook!


Thủ thuật tự động xác nhận lời mời kết bạn trên Faecbook!
Let’s go:

  • Đăng nhập vào Facebook.
  • Truy cập vào trang https://www.facebook.com/reqs.php
  • Trên Chrome các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift +JTrên FF các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift +K
  • Copy – paste đoạn code JS sau vào và bấm phím Enter:
javascript:for( i = 1;i< document.getElementsByName("actions[accept]").length;i++){document.getElementsByName("actions[accept]")[i].click();}void(0);
BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN