TUT Dame Xuyên Veri Cực Nóng


TUT Dame Xuyên Veri Cực Nóng

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn Dồn DAME FAQ-Checkpoin 13-14 Tuổi
Không login vào Ních facebook nhá, để có chỗ điền mail
Bước 1: Chúng ta chuẩn bị 10 Mail-được gắn vào 10 cái facebook(Dùng mail người khác Cũng được)
Bước 2: Fake Những IP Sau đây: Hà Lan, Đức,Tây ban Nha, Hoa Kì, Ả Rập, Iceland, Thổ Nhĩ Kì, Ấn Độ và Nga
Bước 3: Tạo 5 Tab = 1 IP + 1 Thần Chú +1 Mail + 1 Link
Cứ làm đúng làm oke
Bước 4: Dùng 2Link Sau đây:
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Tương Ứng Với 4 Thần Chú Sau đây:
Thần chú dùng cho Link https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Hello Facebook
I am one of the Facebook developers entered the account of the hidden order of administration
To ensure that the work of users found that this account is contrary to the standards and laws Facebook
I hope that the withdrawal of the account or verify his identity because it is contrary to the laws and standards with Facebook
Greetings one of the developers of the new French Facebook

Hello Facebook
I am one of Facebook users have found that this account
Unlike laws and standards with Facebook Please check this account
Facebook Hello I found this account
Photos published Alaepahih and sexual please close this account
Once the one-time users Facebookello I've been threatened This by someone
It has threatened This is to kill me. I hope His closing Quickly and thank
Thần Chú Cho Link: https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Hello support team. I want to report the team supports one account under 13 are using Facebook for dishonest purposes. And not old enough to use Facebook. The information on Facebook are fake. Since I was the closest neighbor at home. Remove this account from Facebook.

Hello Team Structure support tool for parents and educators on Facebook . Recently , I 've been using Facebook too much led to the decline in learning. Please review and delete its account from Facebook to its focus on learning . Sincere thanks
Bước 5: Login vào acc chính của mình báo cáo 3 chấm, rồi Hóng
---------------------------Chúc các bạn thành công-----------------------------

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

  1. - Liên Kết Không chú
    Tên Hiển Thị : Văn Huy IT
    Unl : https://vanhuyy-it.blogspot.com

    Trả lờiXóa