Tạo hàng trăm ngàn Fanpage dễ dàng chỉ cần 1 đoạn code JS (curl Fanpage)

Tạo hàng trăm ngàn Fanpage dễ dàng chỉ cần 1 đoạn code JS (curl Fanpage)

I. CURL FANPAGE LÀ GÌ?

Là một đoạn code được viết bằng Javascript thực hiện việc tạo fanpage hàng loạt với mã số random. 
Xem bức hình dể hiểu cơ cấu đặt tên của code \


Ở đây có các biến : 
page_name mình đặt là MinhHoang (Có thể thay bằng tên khác tùy các bạn)
+ i (Số random) : Sẽ lấy một số bất kỳ * 100000 và cộng thêm 1
Đây là các ví dụ điển hình : II. QUÁ TRÌNH CHẠY


Cứ mỗi Console log thì sẽ bắt đầu tạo một page mới. 


III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Bước 1 : Đầu tiên chúng ta phải đổi trình duyệt từ chrome sang opera bằng tiện ích chrome ( User-Agent Switcher )
Bước 2 : Sau đó chung ta truy cập vào m.facebook.com
Bước 3 : F12 và chuyển qua tab console
Bước 4 : Dán code vào ngay dòng đó
Bước 5 : Enter vào treo trình duyệt.


IV. DOWNLOAD CURL

Link : tại đây
Nguồn: Trojan Nguyễn
BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN