[TUT] REPORT FAQ MD ACC CHƯA VERI MỚI NHẤT 30/06/2017

[TUT] REPORT FAQ MD ACC CHƯA VERI MỚI NHẤT 30/06/2017

Report

        
     
Cần chuẩn bị 1 clone ( Vào Temp-mail.org tạo cho đỡ tốn thời gian )
Bước 1 : Fake full info giống victim 
( Tên - tên phụ - avatar - bìa - nơi ở - ngày sinh ) 
Avatar và Bìa chỉnh thành năm 2009 , Nếu victim không lộ ngày sinh thì fake bừa
Bước 2 : Add tầm 20 bạn chung của victim. Vô wall nó mục friend kéo xuống đáy chạy code cho dễ ( Code tìm ở ĐÂY)
Bước 3 : Dowload Hola ( TẠI ĐÂY ) 
- Fake IP Hungary - nn US 
- Vào acc fake, vào wall victim nhấn báo cáo mạo danh tôi 
Bước 4 : Đánh trận LOL và hóng victim die 

TUT này chỉ xiên được acc chưa verify. :))


#By : Nguyễn Trung
Nguồn: Tricker Lâm
BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN